menu dblex
2
3dra
4avgå
bege
göra
irra
kava
köra
leda
lida
loda
löpa
masa
pika
tåga
vada
ämna
ärna
5driva
drypa
dunka
fingå
förgå
gånga
härja
karta
kliva
knata
lafsa
larva
lossa
luffa
luska
lämna
rinna
rulta
ränna
sjava
sluta
stega
stiga
surra
trava
träda
tulta
valla
vanka
6arbeta
avlöpa
drivas
framgå
fällas
kastas
klampa
knalla
mullra
skrida
starta
steppa
sticka
stolpa
strosa
ströva
stulta
stövla
svinna
svirra
sändas
tillgå
trampa
traska
trippa
trivas
troppa
vandra
7avsegla
flanera
florera
forslas
fraktas
fungera
förlöpa
passera
skickas
släntra
stappla
strutta
upphöra
utfalla
8abdikera
avdunsta
avtroppa
berättas
förflyta
förrinna
försiggå
grassera
spatsera
uppföras
9befordras
cirkulera
förbrukas
förflykta
försvinna
förtäljas
marschera
promenera
tillfalla
utskickas
10destineras
spankulera
12demissionera
13transporteras
14tillryggalägga