menu dblex
4kött
6allvar
faktum
7sanning
8existens
realitet
substans
9riktighet
10aktualitet
fakticitet
12verkligheten
14sakförhållande