menu dblex
3väl
4gott
lätt
ofta
7villigt
8otvunget
9lämpligen
redoboget
verkligen
10frivilligt
gladeligen
uppriktigt
12beredvilligt
14oförbehållsamt