menu dblex
4håna
lura
5bedra
grusa
härma
korsa
kugga
narra
svika
undgå
6bedåra
dupera
gyckla
krossa
stäcka
trotsa
7bedraga
begabba
eludera
kringgå
schacka
undvika
8gäckande
missleda
9frustrera
förekomma
vilseleda
11omintetgöra