menu dblex
4lösa
6befria
7frigöra
frisäga
fritaga
förlåta
lösgöra
8frikänna
9utmönstra