menu dblex
frikalla
verb
frikänna
fritaga
frisäga
befria
lösa
frigöra
lösgöra
förlåta

Alla synonymer går att klicka på.