menu dblex
3håg
4bete
lust
7retelse
8dragning
lockelse
prövning
10anfäktelse
attraktion
förförelse