menu dblex
3bön
tal
4bild
spel
stil
5fråga
skiss
tablå
yrkan
6aktion
exposé
inlaga
motion
utsaga
7anmodan
ansökan
begäran
förslag
lydelse
målning
rapport
referat
version
yrkande
8alstring
anhållan
föredrag
historik
petition
spelsätt
teckning
tolkning
översikt
9anförande
belysning
beredning
skildring
skrivsätt
utförande
utlåtande
utredning
10avverkning
behandling
berättelse
hemställan
produktion
utläggning
utveckling
11beskrivning
fabrikation
formulering
framförande
framställan
gestaltning
proposition
redogörelse
redovisning
skriftspråk
vittnesbörd
återgivning
12rolltolkning
tillverkning
uppställning
uttryckssätt
13karakteristik
18framställningssätt