menu dblex
4kyla
5fryst
6braska
stanna
stelna
stoppa
svalka
tjälas
7infrysa
8nedfrysa
9djupfrysa
kongelera
tillfrysa
10isbeläggas
14fryskonservera