menu dblex
4bäst
mest
5först
förut
högst
värst
6överst
7framför
ledande
ypperst
8egentlig
förnämst
särskilt
10överlägsen
12förnämligast
13företrädesvis
huvudsakligen