menu dblex
3håg
tur
val
4arom
doft
flax
lust
mode
piff
röta
stil
takt
vurm
5aptit
begär
behag
fason
genre
grace
osmak
sinne
skola
snitt
tycke
6bismak
finess
krydda
kultur
omdöme
7bouquet
böjelse
fäbless
matlust
svaghet
8intresse
läggning
9eftersmak
förfining
förkärlek
lyckträff
smakorgan
smaksinne
10delikatess
känslighet
smaknerver
11anstrykning
raffinemang
smakintryck
uppfattning
urskillning
12smakriktning
13skönhetssinne
15smakförnimmelse