menu dblex
4böja
dana
5bilda
dreja
gjuta
hugga
knåda
lämpa
mynta
skapa
stöpa
tukta
6klippa
mejsla
prägla
stocka
svarva
trilla
7anpassa
avpassa
designa
tillyxa
utbilda
uthugga
8fasonera
gestalta
uttrycka
9modellera
skulptera
tillverka
10framställa
förfärdiga
utgestalta
11strukturera