menu dblex
6arbete
årgång
7produkt
8fabrikat
skapande
9beredning
10avverkning
manufaktur
produktion
11fabrikation
12fabricerande
13framställning
förfärdigande