menu dblex
3eld
fyr
4glöd
ljus
lysa
låga
sken
5blixt
bloss
brand
glimt
glöda
hetta
rodna
skina
spela
tycke
6blossa
blänka
brinna
flicka
glimta
glänsa
gnista
kärlek
ljunga
skimra
spraka
7blixtra
böjelse
fladdra
flammor
gnistra
käresta
skimmer
8dulcinea
svärmeri
9eldstunga
11förtjusning
inklination