menu dblex
3del
4blad
flag
flak
skal
spån
5fjäll
flarn
flisa
skiva
skräp
6fjälla
flinga
lossna
skålla
skälla
skärva
8dimslöja