menu dblex
3sno
4bröd
lock
länk
valk
vira
5binda
knyta
korsa
krans
linda
piska
tress
6feston
flätor
ringla
slinga
tvinna
7festong
girland
girlang
slingra
8hårpiska
inveckla
lösfläta
9råttsvans
vetelängd
10hopslingra
stångpiska