menu dblex
4sjuk
snål
5girig
närig
6glupsk
lysten
otålig
sniken
8begärlig