menu dblex
3gny
yla
4kära
ynka
5gnöla
gråta
kinka
knota
kvida
pusta
stöna
sucka
sörja
tjuta
6gnälla
klanka
knarra
knorra
kvirra
skrika
7klandra
veklaga
9kverulera
lamentera
överklaga
10protestera