menu dblex
4garn
nerv
sena
tråd
tåga
5hampa
6kardel
sträng
8filament
ligament
nervtråd
växttråd
10muskeltråd