menu dblex
3arm
grå
4karg
klen
knal
pank
svag
usel
5black
dålig
knapp
mager
njugg
påver
ringa
skral
6futtig
knaper
renons
steril
ynklig
7eländig
fattigt
sjabbig
småsint
tarvlig
tomhänt
torftig
utarmad
utsugen
8medellös
proletär
saknande
småaktig
utfattig
9behövande
nödställd
oansenlig
obemedlad
ofruktbar
småsinnad
utblottad
vanlottad
10lågavlönad
nödlidande
11blottställd
bristfällig
14hjälpbehövande