menu dblex
2
3dra
hög
slå
öva
4egga
föra
fösa
idka
jaga
köra
leda
loda
mana
mota
sopa
täta
vall
5borra
bäras
dikta
flyta
förmå
hamra
hetsa
hänga
hävda
jäkta
kajka
kasta
luffa
nödga
piska
ränna
sacka
segla
simma
sköta
stöta
utöva
vanka
vräka
6bringa
drivas
drivor
drälla
pressa
singla
skruva
snöhög
sporra
strosa
stryka
ströva
trissa
tränga
tvinga
7ansätta
bedriva
flanera
forcera
släntra
snövall
utbreda
uthamra
8bearbeta
ciselera
förfäkta
förfölja
kalfatra
snödriva
spatsera
9föranleda
skulptera
stimulera
10framställa
spankulera
11genomströva