menu dblex
2
se
ta
4haja
hysa
inse
taga
tyda
5finna
följa
gripa
hugga
hålla
knipa
känna
6bedöma
fattas
förstå
grabba
greppa
koppla
skönja
smälta
7begripa
omfamna
omfatta
omsluta
reagera
uppleva
8förnimma
uppfatta
urskilja
9penetrera
10assimilera
överblicka
11genomtränga