menu dblex
4ange
säga
5anslå
fästa
gilla
spika
sätta
uppge
6avgöra
berama
bevisa
fixera
notera
påvisa
stadga
stifta
utröna
åsätta
7beräkna
besegla
besluta
diktera
fastslå
inrätta
påbjuda
reglera
utstaka
utsätta
8bekräfta
bestämma
förordna
godkänna
lagfästa
statuera
upptäcka
9definiera
dekretera
fastlägga
förelägga
lagstadga
precisera
stadfästa
stipulera
10föreskriva
konfirmera
konstatera
ratificera
ådagalägga
11auktorisera
sanktionera
12tillförsäkra
överenskomma
13diagnostisera