menu dblex
4sjuk
svag
usel
5dålig
krank
skral
6darrig
gusten
hankig
hängig
lurvig
ruffig
ruggig
ruskig
vissen
7halvdan
kryckig
olustig
sjuklig
8hängsjuk
krasslig
olämplig
oupplagd
skrabbig
skraltig
9spyfärdig
10hängfärdig
illamående
11odisponerad
småkrasslig
12indisponerad