menu dblex
4ebba
utgå
5gripa
mynna
7anfalla
utfalla
9attackera
överfalla