menu dblex
3box
del
rum
sak
väg
4bana
cell
fält
gren
jobb
kall
låda
skåp
yrke
ämne
5domän
ficka
gebit
genre
gömma
hylla
klass
linje
6område
syssla
7bransch
kammare
8hantverk
industri
kategori
läroämne
9avdelning
disciplin
hantering
vetenskap
yrkesgren
10arbetsform
arbetsfält
profession
yrkesgrupp
11specialitet
12fackförening
kunskapsgren
13förvaringsrum
14kunskapsområde
15verksamhetsgren
17verksamhetsområde