menu dblex
3sno
4lura
taga
5fräsa
gripa
hugga
häkta
snuva
6knycka
snatta
snoppa
stjäla
strala
7anhålla
8bestjäla
9arrestera