menu dblex
4bruk
verk
7fabriks
faktori
8industri
stålverk
tryckeri
verkstad
10anläggning
manufaktur
sockerbruk
13etablissemang
gevärsfaktori
14fabriksbyggnad
16fabriksbyggnader
17fabriksanläggning
18industrianläggning