menu dblex
3bok
4nota
5index
lista
längd
rulla
sedel
tablå
6tabell
7katalog
liggare
uppgift
8matrikel
register
översikt
9protokoll
10uppräkning
11inventarium
kalendarium
rekvisition
12uppställning
13specifikation
14sammanfattning
17inventeringslista
rekvisitionslista