menu dblex
5human
intim
7vidsynt
8tolerant
9erkännsam
förtrolig
resonabel
sympatisk
välvillig
10förståelse
överseende
11medkännande
psykologisk
uppfattning
12uppskattande
öppenhjärtig
14förståelsefull