menu dblex
5länsa
roffa
6stjäla
8förslösa
9tillgripa
10förskingra
11undansnilla