menu dblex
3fin
6förnäm
mondän
9europeisk
världsvan
10fördomsfri
storslagen
universell
13kosmopolitisk
14internationell
16världsomfattande
17världsmannamässig