menu dblex
4elak
5fatal
gemen
6genant
giftig
hädisk
ledsam
retsam
spydig
tråkig
7hånfull
smädlig
snöplig
spefull
spetsig
sårande
8gäckande
maliciös
oangenäm
otrevlig
satirisk
skymflig
9förarglig
10förtretlig
sarkastisk
11impertinent