menu dblex
4kilt
5skört
stack
stubb
6kvinna
7kjoltyg
kjortel
8klänning
9kvinnfolk
10fruntimmer