menu dblex
3öda
5offra
slösa
ödsla
6föröda
spilla
7förnöta
plottra
uttömma
8förbruka
fördärva
förstöra
försätta
9bortslösa
dissipera
försnilla
förspilla
10förskingra
11bortplottra