menu dblex
4döva
5dämpa
matta
6bedöva
förfäa
trubba
7förlama
8avtrubba
fördumma
förmörka
förslöas
försoffa
försvaga
omtöckna
9förslappa