menu dblex
4håna
såra
5smäda
stöta
6kränka
skymfa
stinga
utmana
8förnärma
förtörna
9chikanera
förorätta
insultera
missfirma
ärekränka
10förfördela
trakassera