menu dblex
4fusk
hafs
hams
lafs
sudd
5flams
kalas
kladd
oreda
slafs
slams
smäck
6lapsus
7fuskeri
sjabbel
slarver
supande
8hastverk
lappverk
oordning
ytlighet
9hafsighet
lättsinne
10nonchalans
oaktsamhet
slampighet
slarvighet
11förbiseende
försummelse
inadvertens
ovårdsamhet
vårdslöshet
12försumlighet
13oordentlighet
underlåtenhet
uraktlåtenhet
14ouppmärksamhet