menu dblex
7ändring
8helgelse
återväxt
9förnyande
iteration
renässans
10föryngring
innovation
nytänkande
omsättning
renovering
reparation
upplivande
11cirkulation
förlängning
upprustning
uppväckelse
12regeneration
restaurering
13pånyttfödelse
15ansiktslyftning
växelomsättning
17återuppblomstring