menu dblex
4fria
lösa
5frige
frita
klara
lossa
lätta
rädda
skala
6benåda
frälsa
släppa
7avbörda
avlasta
bespara
frigöra
frisäga
fritaga
förlåta
förlösa
lösgöra
skingra
8frikalla
frikänna
förlossa
förskona
9absolvera
entlediga
frånkänna
lössläppa
10emancipera