menu dblex
6höghet
högmod
7nobless
9härlighet
värdighet
10förnämitet
11aristokrati