menu dblex
3val
4lust
mani
smak
5tycke
7böjelse
fäbless
svaghet
sympati
tendens
8dragning
9affektion
fallenhet
preferens
10benägenhet
11förälskelse
inklination
12predilektion
13klockarkärlek