menu dblex
3del
fas
led
sud
yta
4blad
drag
fält
hand
håll
kant
kust
ledd
part
räta
sarg
vägg
5aviga
brant
brädd
flank
gräns
parti
åsikt
6aspekt
fasett
flygel
moment
pagina
profil
strand
7boksida
sidoyta
8egenskap
riktning
synpunkt
9avdelning
hänseende
kroppsyta
sluttning
10ståndpunkt
11fartygssida
kroppshalva
12omständighet
13karaktärsdrag