menu dblex
4föra
hala
lida
röra
5rubba
varpa
ändra
6flytta
frakta
skjuta
7förvisa
skjutsa
8avlägsna
befordra
bortföra
evakuera
förpassa
försätta
överföra
9förskjuta
omplacera
10bortskaffa
förflyttas
omplantera
övervältra
11transferera
undanskaffa
12transportera
utlokalisera
13transplantera
15tvångsförflytta