menu dblex
3fin
hög
ren
4ädel
5nobel
urban
6bildad
förnäm
kräsen
sirlig
subtil
utsökt
7belevad
elegant
eterisk
högsint
upplyst
8finlödig
själsfin
smakfull
10förbindlig
kultiverad
raffinerad
12sofistikerad
13aristokratisk