menu dblex
4gömd
5intim
okänd
6hemlig
latent
ockult
7lönnlig
osynlig
8förklädd
förtäckt
inbäddad
obemärkt
9förborgad
förstulen
slumrande
undangömd
10förstucken
klandestin
undanskymd
11outgrundlig
undertryckt
12understucken
13undermedveten