menu dblex
3lag
4läge
rätt
5påbud
6beslut
stadga
8grundlag
styrelse
stämning
9kondition
situation
stadgande
ställning
tillstånd
10förordning
grundlagar
kungörelse
statsskick
11bestämmelse
12konstitution
styrelseform
13regeringsform
14själstillstånd
15sinnestillstånd
16statsförfattning
17sinnesförfattning