menu dblex
6faslig
7gräslig
9förfärlig
12fruktansvärd