menu dblex
3gud
mål
typ
4idol
mall
norm
prov
5ideal
urtyp
6beläte
hjälte
modell
schema
spegel
symbol
urbild
7exempel
mönster
8formulär
föredöme
original
prototyp
schablon
9efterdöme
förskrift
sinnebild
10prejudikat
rättesnöre
11mönsterbild
skolexempel
12dygdemönster