menu dblex
2ok
3fel
lad
lås
läm
slå
4balk
barr
miss
räck
spak
5regel
skans
spira
spärr
stock
stång
6bjälke
bommar
fiasko
gaffel
hinder
skrank
vägbom
7barriär
tvärslå
8barrikad
bomskott
rundhult
stängsel
trästång
tvärbalk
10tvärbjälke